telephoneicon​  Ring i dag på ​3312 8810​

​Recommended by Michelin

dk-round  uk-round  de-round  francaisflag  italienskflag  esp-round

Historien om Fur Bryghus​

dk-round​ Bryggeriet har til huse i en gammel molerfabrik, der er placeret på den nordvestlige spids af Limfjordsøen Fur.

Området var indtil 1977 tysk ejet. Moler indvindingen startede i området ca. 1925 og fortsatte indtil 1978, hvor den mistede sin lønsomhed.

Efter at produktionen af moler stoppede, stod fabriksbygningen tom indtil 1997, hvor Mogens Fog erhvervede sig området. Tidens tand havde været hård ved bygningen, hvorfor en gennemgribende renovering var nødvendig.

Det var imidlertid vanskeligt at finde anvendelse for fabrikken og først i starten af 2003 besluttede Mildred og Mogens Fog at bygningen skulle indeholde et mikrobryggeri. Fur Bryghus blev indviet den 30. september 2004.

Meget af moleret der blev afskibet via egen bro blev transporteret med små lokomotiver. Lokomotiverne er ikke længere på Fur, men det ene kører på en privatbane på Sjælland. Et af lokomotiverne er afbildet på FUR Steam Beer.

Forsidebilledet på de fleste af FUR flaskerne er fossiler, fundet i moleret på Fur. Fossilerne er mere end 50 millioner år gamle.​

uk-round The story of Fur Brewery

The Brewery is in an old moler (clay) factory which is situated on the north-western tip of the island of Fur in the Lim Fiord.

Until 1977, this area was in German hands. Retrieving moler began in the area in 1925 and continued up until 1978 when it was no longer profitable.

After the production of moler ceased, the building was empty until 1997 when Mogens Fog bought the area. The ravages of time had impacted on the building, which was why it was necessary to carry out a radical renovation.

But it was difficult to find out what the building was to be used for and it was not until early 2003 that Mildred and Mogens Fog decided to launch a micro-brewery in the premises. FUR Brewery was inaugurated on September 30. 2004.

Much of the moler that was shipped from its own bridge was carried by small locomotives. These locomotives are no longer on Fur but one of them runs on a private-owned railway on Zealand. One of the locomotives is picturedon FUR Steam Beer.

The front picture on most of the FUR bottles are fossils found in the moler on Fur. These fossils are more than50 million yearsold.

But it was difficult to find out what the building was to be used for and it was not until early 2003 that Mildred and Mogens Fog decided to launch a micro-brewery in the premises. FUR Brewery was inaugurated on September 30. 2004.

Much of the moler that was shipped from its own bridge was carried by small locomotives. These locomotives are no longer on Fur but one of them runs on a private-owned railway on Zealand. One of the locomotives is pictured on FUR Steam Beer.

The front picture on most of the FUR bottles are fossils found in the moler on Fur. These fossils are more than 50 million years old.

de-round Die Geschichte Des Fur Brauhauses

Die Brauerei war einmal eine Fabrik die Moler verarbeitete. Sie liegtauf der nordwestlichen Spitze der ”Limfjord” Insel.

Das Gelände war bis 1977 in deutscher Hand. Die Moler Gewinnung dauerte von ca. 1925 bis 1978, später rentierte sich die Gewinnung nicht mehr.

Nachdem die Moler Produktion aufgehört hatte, stand das Fabrik Gebäude bis 1997 leer. Dann kaufte Mogens Fog das Gelände, aber da der Zahnder Zeit an dem Gebäude seine Spuren hinterlassen hatte, waren durchgreifende Renovierungsarbeiten nötig.

Es stelltesich aber als schwer heraus eine sinnvolle Anwendungsmöglichkeit für die Fabrik zufinden. Erst zu Beginn 2003 entschlossen Mildred und Mogens Fog, dass das Gebäude eine Mikro-Brauerei beherbergen sollte.

​Am 30. september 2004 wurde die FUR Brauereieingeweiht.

Eine beträchtliche Menge der Moler wurde mit kleinen Lokomotiven transportiert. Die Lokomotiven sind mittlerweile nichtmehr auf FUR, doch fährt eine weiterhin als Privatbahn auf Seeland. Eine der Lokomotiven ist auf unserem FUR Steam Beer abgebildet.

Die meisten Etiketten auf unseren FUR Flaschen zeigen Fossile, welche in dem Moler auf FUR gefunden wurden. Diese Fossile sind mehr als 50 Millionen Jahre alt.

​Kontaktinformation

​Restaurant Amalie

Amaliegade 11, 1256 København K​

Find vej til os her

CVR-nr.: 33583745

Telefon: 3312 8810

E-mail: info@restaurantamalie.dk

Bordbestilling fra 09.00-20.00 på 3312 8810

Åbningstider

Mandag - lørdag​

​11.30-16.00

Køkkenet lukker 15.30

Lukket søn- og helligdage

Selskaber kan arrangeres